De Boerderij

Boerderij in 2016

De boerderij waarop Stichting het Terphuis zich vestigt, in het dorp bekend als Boerderij Verhoeff, kent een lange geschiedenis. Op een balk aan de oostelijke zijde is het jaartal 1630 geschilderd, maar er is ook een steentje te vinden met het jaartal 1818, wat duidt op een herstelling of uitbreiding. Al voor deze bebouwing werd deze plek bewoond: de boerderij staat op een zeer oude huisterp (werf) die werd aangelegd in de strijd tegen het binnendringende zeewater.

In de huidige vorm is de evenwichtige stijl van de vroege 19e eeuw te herkennen, zowel in de voorgevel als in verschillende constructieonderdelen en in het interieur. Vanaf de Kerkstraat, vroeger de centrale as van het dorp Poortugaal, kun je het open landschap met haar weilanden zien via het boerenerf. Al deze elementen maken Boerderij Verhoeff tot een boerderij met een hoge monumentwaarde.

Sinds de aankoop van de boerderij is er veel gebeurd. De aannemer Den Hoed heeft de restauratie op zich genomen en er is hard gewerkt aan de moestuin en deze heeft het eerste oogstseizoen er al op zitten. De voortgang van de restauratie kan men volgen via onze nieuwsbrief of ons YouTube kanaal.

Wilt u meer weten over de geschiedenis van de Boerderij Verhoeff? Bij de Stichting Oudheidkamer Rhoon en Poortugaal, Dorpsstraat 27, vindt u meer informatie en talloze foto’s. De Oudheidkamer is geopend op zaterdagmiddag van 14 tot 17 uur.