Word donateur:

Om het werk van Stichting het Terphuis op te kunnen zetten, is geld nodig. Als u onze visie een warm hart toedraagt en een financiële bijdrage wilt leveren, is uw gift welkom op

IBAN rekeningnummer NL28 RABO 0315 0862 03 ten name van Stichting het Terphuis.

Wij waarderen uw bijdrage zeer!

Natuurlijk kunt u ook op andere manieren, bijvoorbeeld vanuit uw bedrijf, iets betekenen voor het werk van Stichting het Terphuis. Wanneer u hierover ideeën hebt, neem dan gerust contact op via info@hetterphuis.nl.