Word donateur

Word donateur en steun Stichting Het Terphuis

Het werk van Stichting Het Terphuis wordt onder meer mogelijk gemaakt door donateurs en vrijwilligers voor wie wij enorm dankbaar zijn. Ook een bijdrage leveren? Word dan donateur van Stichting Het Terphuis.

Om alle werkzaamheden en overige activiteiten van Stichting het Terphuis te bewerkstelligen, is financiële steun onmisbaar. Als je enthousiast wordt van ons unieke zorgconcept en een financiële bijdrage zou leveren, dan verstrekken we je graag meer informatie.

Jouw financiële steun

Wat we met jouw financiële steun doen

Met jouw financiële bijdrage zorg je er bijvoorbeeld voor dat jongeren en jongvolwassenen een woonplek op de zorgboerderij kunnen huren en Nederlandse taallessen kunnen volgen met de benodigde materialen.

Rekeningnummer Stichting Het Terphuis

Je kunt een financiële bijdrage overmaken naar (IBAN) bankrekeningnummer NL28 RABO 0315 0862 03 ten name van Stichting Het Terphuis. Laat dit ons alsjeblieft ook weten in een mail naar info@hetterphuis.nl, zodat wij weten waar donaties vandaan komen, of we iets voor je kunnen betekenen of hoe we je op de hoogte kunnen houden.

Wonen en werken op Het Terphuis

Op andere manieren doneren en steun laten blijken

Je kunt uiteraard ook op andere manieren, bijvoorbeeld vanuit jouw bedrijf, iets betekenen voor het werk van Stichting Het Terphuis. Heb je hierover een mooi idee? Neem dan gerust contact op via info@hetterphuis.nl om de mogelijkheden te bespreken.

Gift aftrekbaar dankzij ANBI-status

Stichting Het Terphuis heeft een ANBI-status. Wanneer een instelling door de Belastingdienst als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen) is aangewezen, kunnen donateurs hun giften geheel of gedeeltelijk van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken. Dit binnen de daarvoor geldende regels. Lees meer over de ANBI-status van Stichting Het Terphuis.

Wij waarderen jouw bijdrage zeer!
Stichting Het Terphuis

Ik wil contact opnemen!