Wonen en werken op de boerderij - Stichting Het Terphuis

Wonen op de boerderij

Zorgboerderij Het Terphuis biedt plekken in een woon- en werkgemeenschap aan jongvolwassenen. Begeleiding, vriendschap, burencontact en optrekken met collega’s komen hier allemaal samen. In een traject van gemiddeld 2 jaar groeien deelnemers toe naar gezonde zelfstandigheid, waarna ze hun weg in de maatschappij kunnen vervolgen en sterker in hun schoenen staan. 


Het Terphuis heeft een team van kernbewoners en -begeleiders die in jonge mensen investeert door:

  • Hun woonplek/woning, leven en hart open te stellen en te delen, met aandacht voor gezonde grenzen.
  • Doelgerichte trajecten te begeleiden van A naar B en met focus op het proces van ‘rest & restore & restoration’, ofwel rust, herstel en wederopbouw. Dit met aandacht voor de verschillende fasen.
  • Continu te bouwen aan gezonde natuur, structuur én cultuur (geestelijk, emotioneel, relationeel en praktisch).

Hoe wonen op Het Terphuis eruit kan zien

Zorgboerderij Het Terphuis biedt plekken in een woon- en werkgemeenschap aan jongvolwassenen. Begeleiding, vriendschap, burencontact en optrekken met collega’s komen hier allemaal samen. In een traject van gemiddeld 2 jaar groeien deelnemers toe naar gezonde zelfstandigheid, waarna ze hun weg in de maatschappij kunnen vervolgen en sterker in hun schoenen staan. 


Het Terphuis heeft een team van kernbewoners en -begeleiders die in jonge mensen investeert door:

  • Gezinswonen: inwonen en meedraaien bij een gezin op Het Terphuis;
  • Semi-zelfstandig wonen met een paar huisgenoten op de bovenverdieping van Het Voorhuis en gastvrije kernbewoners op de benedenverdieping;
  • Zelfstandig wonen in een gedeeld appartement met één of twee huisgenoten.

Als deelnemer heb jij een eigen traject dat wat betreft wonen en begeleiding aansluit bij jouw beginsituatie, jouw doelen en persoon. Een vaste begeleider van Het Terphuis begeleidt en coacht jou tijdens het gehele traject, is je vertrouwenspersoon en helpt en moedigt je aan om jouw gestelde doelen te behalen. 

Wonen op de boerderij - Zorgboerderij Stichting Het Terphuis

Meer informatie of aanmelden?

Heb je zin gekregen om bij ons op de zorgboerderij te komen wonen? Of liever eerst meer informatie ontvangen? Neem dan contact op met Marieke van der Helm door te mailen naar marieke@hetterphuis.nl of te bellen naar 06-16836360.

Of klik hieronder voor een rondleiding op de boerderij.