Wonen en werken op de boerderij

Wonen en werken op de boerderij

Een van de trajecten die wij aanbieden, is een woontraject in combinatie met werken. Je woont en werkt dan parttime of fulltime op de zorgboerderij waarbij je begeleid wordt van A naar B. Deze begeleiding vindt plaats door Het Terphuis team, al dan niet in samenwerking met een externe partij.

Wonen op de boerderij

  • Gezinswonen: inwonen en meedraaien bij een gezin op Het Terphuis.
  • Semi-zelfstandig wonen met een paar huisgenoten op de bovenverdieping van Het Voorhuis en gastvrije kernbewoners op de benedenverdieping.
  • Zelfstandig wonen in een gedeeld appartement met één of twee huisgenoten.
Als deelnemer volg jij een eigen traject dat wat betreft wonen, werken en begeleiding aansluit bij jouw beginsituatie, jouw doelen en jou al persoon zelf. Een vaste begeleider van Het Terphuis begeleidt en coacht jou tijdens het gehele traject, is je vertrouwenspersoon en helpt en moedigt je aan om jouw gestelde doelen te behalen.

Werken in de moestuin en bij de dieren

Op boerderij Het Terphuis is een hoop te doen en te beleven. Naast wonen op de zorgboerderij kan er ook bijvoorbeeld in de moestuin en bij de dieren (paarden) gewerkt worden. Op deze manier zetten we ons in voor een (door)start naar een gezonde zelfstandigheid. Op deze pagina lees je alle werkmogelijkheden: Werken op de boerderij

Meer informatie of aanmelden?

Heb je zin gekregen om bij ons op de zorgboerderij te komen wonen en/of werken? Of wil je liever eerst meer informatie ontvangen? Neem dan contact op met Marieke van der Helm door te mailen naar marieke@hetterphuis.nl.

Wonen en werken op de boerderij - Stichting Het Terphuis