Wie zijn wij?

Wie is Stichting Het Terphuis?

Het Terphuis staat voor een goede (door)start naar gezonde zelfstandigheid. Dit bereiken we door er voor de ander te zijn en een plek te creëren waar iedereen die past binnen de doelgroep zich welkom voelt. Een plek ook waar mensen in Poortugaal en omgeving elkaar kunnen ontmoeten en waar naar elkaar wordt omgekeken.    

Charitatieve organisatie

Charitatieve organisatie

Het Terphuis is een charitatieve stichting. Dit betekent dat we een ideëel doel zonder winstoogmerk nastreven. Stichting Het Terphuis staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KVK-nummer 67463096 en publiceert jaarlijks een verslag van haar activiteiten.

Stichting met een christelijke identiteit

De oorsprong van onze gedrevenheid als Stichting Het Terphuis (eerder: De Thuishoeve) en de daarbij betrokken vrijwilligers vindt zijn oorsprong in ons grote voorbeeld Jezus en Zijn diepe liefde. Hij was er voor iedereen, maar vooral ook voor de medemens in nood, de teleurgestelden, de zoekenden, mensen die verwond waren, en gaf hen weer eigenwaarde en perspectief. Hij trok met hen op, at met hen en ging met hen op weg.

De organisatie staat onder leiding van een bestuur en een Leiderschapsteam (LT). Het DNA van Het Terphuis wordt gedragen door een Kernteam dat breder is dan het Leiderschapsteam. Het Kernteam bestaat uit een gecommitteerde groep mensen die op of in de buurt van de boerderij woont en verantwoordelijkheid draagt voor het realiseren van de visie, de trajecten en de organisatie van Het Terphuis.

In hun leven kiezen zij om Jezus te volgen in wat Hij zegt en doet. Daarnaast helpen zij anderen (die daarvoor open staan) om discipel van Jezus te worden, geestelijk te groeien en zelf ook door te geven wat ze ontvangen hebben. Het Terphuis heeft een christelijke basis, maar iedere deelnemer en gast is welkom en vrij om eigen keuzes te maken rondom geloof.

Wonen en werken op Het Terphuis

Kernwaarden

De onderstaande kernwaarden staan bij Het Terphuis centraal:

De gezichten achter Het Terphuis

Het huidige bestuur van Stichting Het Terphuis bestaat uit drie bestuursleden. Ludo Baauw (voorzitter), Ernst Jan Kruis (penningmeester) en Gea Gort (secretaris).

De bestuursleden voeren op regelmatige basis overleg met het team om hen met raad en daad terzijde te staan. Ook probeert het bestuur zo goed mogelijk te helpen bij het vaststellen van organisatorische, financiële en juridische kaders. Verder sluit regelmatig een bestuurslid aan bij belangrijke besprekingen, bijvoorbeeld voor een mogelijke samenwerking.

Voorzitter

Ludo Baauw

Secretaris

Gea Gort

Penningmeester

Ernst Jan Kruis

Ik wil contact opnemen!