Wie zijn wij?

Wie is Stichting Het Terphuis?

Het Terphuis staat voor een goede (door)start naar gezonde zelfstandigheid. Dit bereiken we door er voor de ander te zijn en een plek te creëren waar iedereen die past binnen de doelgroep zich welkom voelt. Een plek ook waar mensen in Poortugaal en omgeving elkaar kunnen ontmoeten en waar naar elkaar wordt omgekeken.    

Charitatieve organisatie

Het Terphuis is een charitatieve stichting. Dit betekent dat we een ideëel doel zonder winstoogmerk nastreven. Stichting Het Terphuis staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KVK-nummer 67463096 en publiceert jaarlijks een verslag van haar activiteiten.

Stichting met een christelijke identiteit

De oorsprong van onze gedrevenheid als Stichting Het Terphuis (eerder: De Thuishoeve) en de daarbij betrokken vrijwilligers vindt zijn oorsprong in ons grote voorbeeld Jezus en Zijn diepe liefde. Hij was er voor iedereen, maar vooral ook voor de onaanzienlijken, de teleurgestelden, de zoekenden, mensen die verwond waren, de medemens in nood, en gaf hen weer eigenwaarde en perspectief. Hij trok met hen op, at met hen en ging met hen op weg.

De organisatie staat onder leiding van een bestuur en een Leiderschapsteam (LT). Het DNA van Het Terphuis wordt gedragen door een Kernteam dat breder is dan het Leiderschapsteam. Het Kernteam bestaat uit een gecommitteerde groep mensen die op of in de buurt van de boerderij woont en verantwoordelijkheid draagt voor het realiseren van de visie, de trajecten en de organisatie van Het Terphuis.

In hun leven kiezen zij om Jezus te volgen in wat Hij zegt en doet. Daarnaast helpen zij anderen (die daarvoor open staan) om discipel van Jezus te worden, geestelijk te groeien en zelf ook door te geven wat ze ontvangen hebben. Het Terphuis heeft een christelijke basis, maar iedere deelnemer en gast is welkom en vrij om eigen keuzes te maken rondom geloof.

Kernwaarden

De onderstaande kernwaarden staan bij Het Terphuis centraal:

  • Dienstbaarheid – We dienen elkaar vanuit liefde: jij bent belangrijk met wat jij nodig hebt.
  • Gastvrijheid – We scheppen samen een open en ontspannen sfeer: jij bent welkom en je mag er zijn.
  • Betrokkenheid – We maken verbinding met elkaar vol aandacht en respect: jij wordt gezien en wat jij meemaakt, doet ertoe
  • Waardigheid – We laten mensen graag tot hun recht komen in een veilige en gezonde omgeving: jouw waarde is uniek.
  • Duurzaamheid – We gaan zorgvuldig om met mensen, relaties, materialen en natuur en investeren graag met het oog op de lange termijn.
  • Plezier – We vieren het leven, lachen en genieten.

De gezichten achter Het Terphuis

Het huidige bestuur van Stichting Het Terphuis bestaat uit drie bestuursleden. Van links naar rechts: Ludo Baauw (voorzitter), Joke Schevers-Bel (penningmeester) en Ernst Jan Kruis (secretaris).

De bestuursleden voeren op regelmatige basis overleg met het team om hen met raad en daad terzijde te staan. Ook probeert het bestuur zo goed mogelijk te helpen bij het vaststellen van organisatorische, financiële en juridische kaders. Verder sluit regelmatig een bestuurslid aan bij belangrijke besprekingen, bijvoorbeeld voor een mogelijke samenwerking.

Bestuursleden van Stichting Het Terphuis