De stichting

Charitatieve organisatie

Het Terphuis is een charitatieve stichting. Dit betekent dat we een ideëel doel zonder winstoogmerk nastreven. Stichting Het Terphuis staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KVK-nummer 67463096 en publiceert jaarlijks een verslag van haar activiteiten. 

Zonder winstoogmerk

Stichting met christelijke identiteit

De oorsprong van onze gedrevenheid als Stichting Het Terphuis en de daarbij betrokken mensen vindt zijn oorsprong in ons grote voorbeeld Jezus en Zijn diepe liefde. Hij was er voor iedereen, maar vooral ook voor de teleurgestelden, de zoekenden, mensen die verwond waren, de medemens in nood, en gaf hen weer eigenwaarde en perspectief. Hij was onder hen  at met hen en ging met hen op weg mensen. 

DOELEN VAN STICHTING HET TERPHUIS​

Als zorgboerderij en Stichting met een ANBI-status streven wij specifieke doelen na. Het Terphuis staat voor een goede (door)start naar gezonde zelfstandigheid door woon– en werkervaringsplekken aan te bieden en een plek te zijn waar mensen zich gehoord voelen. 

Wij willen een veilige plek bieden, een plek waar je terecht kunt voor hulp, een luisterend oor of waardevolle contacten. We spannen ons in voor verbondenheid in onze gemeenschap en in Poortugaal.

De missie van Het Terphuis wordt uitgedragen door een gemeenschap van bestuursleden, leiders, kernbewoners, begeleiders, werknemers, vrijwilligers, deelnemers (aan woon- en werktrajecten) en andere betrokkenen. Het is een plek waar iedereen iets kan geven en iets kan ontvangen.

Onze dromen

De gezichten van het bestuur

Het huidige bestuur van Stichting Het Terphuis bestaat uit drie bestuursleden. Ludo Baauw (voorzitter), Hermann Toebes (penningmeester) en Gea Gort (secretaris).

De bestuursleden overleggen regelmatig met het team om hen met raad en daad terzijde te staan. Ook biedt het bestuur ondersteuning bij het vaststellen van organisatorische, financiële en juridische kaders. Verder schuift er regelmatig een bestuurslid aan bij belangrijke besprekingen, bijvoorbeeld over een mogelijke samenwerking.

Voorzitter

Ludo
Baauw

Secretaris

Gea
Gort

Penningmeester

Hermann Toebes

Ik wil contact opnemen!

Zorg dat je niks mist!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief