Privacyverklaring Stichting Het Terphuis

Bij Stichting Het Terphuis respecteren we te allen tijde de privacy van onze klanten en gasten. Daarom willen wij je in de onderstaande privacyverklaring van Het Terphuis informeren over hoe wij jouw persoonsgegevens verwerken en bewaren. Deze verklaring is van toepassing op iedere bezoeker die deze website bezoekt. Lees de privacyverklaring gelieve zorgvuldig door. Indien je het niet met deze privacyverklaring eens bent, verlaat dan nu deze website.

De Verantwoordelijke (Stichting Het Terphuis) behoudt zich het recht deze privacyverklaring aan te passen. Het huidige privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op woensdag 31 maart 2021.

Persoonsgegevens

Er zijn verschillende redenen waarom Stichting Het Terphuis jouw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt:

  • Als je een donatie doet, iets koopt in onze (web)winkel of een dienst van ons afneemt, verwerken wij onder andere jouw contactgegevens en soms jouw bankrekeningnummer in onze software, zodat we een factuur voor je kunnen maken.
  • Wanneer je je aanmeldt voor de nieuwsbrieven van Stichting Het Terphuis, zullen wij jouw naam en e-mailadres in onze databank verwerken.
  • Als je vrijwilligerswerk bij ons doet, leggen wij dit vast in een vrijwilligersovereenkomst, waarin jouw naam is opgenomen.
  • Ook verwerken wij gegevens van onze werknemers.

Verwerking van persoonsgegevens

Stichting Het Terphuis zorgt voor een zorgvuldige en veilige verwerking van jouw persoonsgegevens, waarbij we ons altijd houden aan de eisen van de privacywetgeving. Zo bewaren we jouw gegevens net zo lang als noodzakelijk is. In de meeste gevallen betekent dit dat de gegevens zullen worden bewaard, totdat je niet langer van een van onze diensten gebruik maakt of bij ons betrokken bent.

Delen van persoonsgegevens met derden.

We zullen jouw gegevens nooit met derden delen. We hebben passende maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat jouw persoonsgegevens bij ons veilig zijn. De toegang tot jouw persoonsgegevens is afgeschermd voor onbevoegden. Jouw gegevens zijn bij ons altijd goed beveiligd.

Een aantal gegevens delen we met derden, zoals met onze boekhouder, met het mailprogramma waarmee we nieuwsbrieven sturen en met het programma waarmee we onze facturen versturen. Met al deze derden hebben wij verwerkersovereenkomsten afgesloten. Ook houden wij in onze digitale administratie (opgeslagen op de pc) bij welke verwerkers er zijn in een verwerkersregister. Jouw gegevens zijn dus veilig.

Jouw rechten

Op grond van de wet heb je het recht op inzage van de persoonsgegevens, zoals die bij ons bekend zijn. Daarnaast heb je het recht om jouw persoonsgegevens te laten wijzigen, indien jouw gegevens bij ons niet correct geregistreerd zijn.

Ook heb je op grond van de wet het recht om van de persoonsgegevens die bij ons bekend zijn een kopie te krijgen, zodat je deze gegevens bijvoorbeeld gemakkelijk kunt aanleveren bij een andere instantie.

Wanneer jouw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of verwerkt, verwijderen wij deze uit onze bestanden.

Vragen en klachten

Als er na het doornemen van deze privacyverklaring iets niet duidelijk is over de manier waarop wij omgaan met jouw persoonsgegevens. Bijvoorbeeld wanneer je gebruik wilt maken van één of meer van de beschreven rechte of wanneer je een klacht heeft over de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons.

Neem in dat geval contact op via info@hetterphuis.nl of 06-22447433