Permacultuur en herstellende landbouw

PERMACULTUUR EN HERSTELLENDE LANDBOUW OP DE BOERDERIJ​

Wij hebben een hart voor herstel en duurzaamheid. Voor mensen en relaties, maar óók voor materialen en de natuur waarvan er immers maar één is. Hier moeten we met aandacht en duurzaam mee omgaan. Daarom zetten wij onze boerderij in als omvangrijke moestuin om de landbouw en permacultuur te herstellen.

Met onze moestuin willen we op een duurzame manier de schepping behandelen. Met behulp van een onmisbaar team van vrijwilligers, medewerkers en bewoners behouden en verbeteren we de gezondheid van de ecosystemen. Wij willen als Het Terphuis met zorg omgaan met de aarde die God de mens heeft toevertrouwd.

“Wij willen op een duurzame manier omgaan met de schepping en de aarde die God ons heeft toevertrouwd”

Betekenis van permacultuur

Betekenis

Wat is permacultuur precies? Permacultuur is een afkorting van permanente cultuur en permanente agricultuur. Het is een manier van denken die vooral wordt toegepast in de landbouw. De bedenkers van permacultuur zochten naar oplossingen voor de vele problemen die een monocultuur; het telen van slechts één gewas op een akker.

monocultuur is géén goed idee

Monocultuur kent helaas een keerzijde, namelijk een hoog gebruik van fossiele brandstoffen en vele plagen en ziekten die bestreden moeten worden. Dit heeft nadelige gevolgen voor het milieu en hiermee ook voor mensen, dieren, planten en ander leven, maar ook voor de erosie en uitputting van de grond. Voor dit laatste is kunstmest nodig die tot vervuiling van het bodemwater kan leiden.

Ecosysteem verbeteren met permacultuur en herstellende landbouw

Ecosysteem verbeteren

Gelukkig is er een oplossing: permacultuur. Deze zorgt er over het algemeen voor dat de natuur niet wordt uitgeput en geen schade wordt toegebracht, maar dat juist de natuurlijke systemen hersteld worden.

Dit doen we door goed te kijken naar hoe planten en dieren in de natuur met elkaar samenleven. Inderdaad, hier zie je geen fossiele brandstoffen, bestrijdingsmiddelen en kunstmest terugkomen. Het leven in de natuur is namelijk al in evenwicht; het ecosysteem.

“Met permacultuur herstel je de natuurlijke systemen en richt je het milieu geen onnodige schade toe.”

Met permacultuur wordt zo’n ecosysteem zoveel mogelijk nagebootst, met nuttige planten en dieren – en zelfs bacteriën en schimmels – voor de mens. Hierbij wordt gekozen voor meerdere soorten gewassen en vee in plaats van één, zoals bij een monocultuur. Er worden vaak meerjarige planten gebruikt om efficiënter met energie om te gaan.

meerwaarde van dieren en organisch materiaal

Dieren hebben ook een functie, namelijk ter versterking van planten en als leverancier van voedsel in de vorm van vlees, melk en eieren. Ten slotte wordt er geprobeerd zoveel mogelijk organisch materiaal te bewaren, zoals resten van planten en mest van dieren. Door deze in het systeem te houden, wordt gronduitputting voorkomen. Dan is er geen kunstmest nodig.

Doordat er oneindig veel planten en dieren zijn, is de kans veel kleiner dat de gehele opbrengst door een plaag wordt aangetast. Sommige planten trekken juist insecten aan die andere insecten weer verjagen. Hierdoor zal een bepaald soort insect nooit overheersen.

Meerjarige fruitbomen- en struiken en bijenkasten

fruitbomen en bijenkasten

We gebruiken in de praktijk veel fruitbomen en –struiken en andere meerjarige gewassen. Schapen houden het gras bij en bemesten gelijk weer de grond, waardoor deze vruchtbaar blijft. Kippen pikken onkruid weg en zorgen ook voor mest.

Er zijn bijenkasten geplaatst en bloemen gezaaid die bijen aantrekken, waardoor planten en bomen bestoven worden en zo vrucht kunnen dragen.

Perma-
cultuur

Op onze boerderij gebruiken we geen kunstmest of bestrijdingsmiddelen. Zo hopen we een mooi, evenwichtig systeem in onze moestuin te creëren die elk jaar weer een mooie overvloedige opbrengst geeft. Vol groente, fruit, noten, honing, eieren en al wat het boerenbedrijf biedt. 

Ik wil contact opnemen!

Zorg dat je niks mist!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief