Ons doel

DOELEN VAN STICHTING HET TERPHUIS​

Als zorgboerderij en Stichting met ANBI-status streven wij specifieke doelen na. Het Terphuis staat voor een goede (door)start naar gezonde zelfstandigheid door woon- en werkervaringsplekken aan te bieden en een plek te zijn waar mensen zich gehoord voelen. Onze beoogde doelen worden op deze pagina nader toegelicht.

De missie van Het Terphuis wordt uitgedragen door een gemeenschap van bestuursleden, leiders, kernbewoners, begeleiders, werknemers, vrijwilligers, deelnemers (aan woon- en werktrajecten) en andere betrokkenen. Het is een plek waar iedereen iets kan geven en iets kan ontvangen.

Wij willen een veilige plek bieden aan jong en oud. Een plek waar je terechtkunt voor hulp, een luisterend oor of waardevolle contacten. We spannen ons in voor verbondenheid met en in de gemeenschap om ons heen.

Doelen van Stichting Het Terphuis

onze Doelen

1. Wij geven steun aan kwetsbare personen in de samenleving
– Wij bieden jongvolwassenen (en kinderen) een veilige plek waar zij zich gehoord voelen en terecht kunnen voor praktische raad en bijstand, ongeacht hun achtergrond.
– Wij bieden dagbesteding in de vorm van een werkervaringsplek. Op het land, in de (moes)tuin, werkplaats, boerderijwinkel, Bed & Breakfast, bij de dieren of bij het gastvrij ontvangen van onze gasten bij de locatieverhuur.

2. Wij dragen bij aan verbondenheid in de gemeenschap van Poortugaal en omgeving
Dit doen we door sociale activiteiten te organiseren waarbij kennis gedeeld wordt en nieuwe ontmoetingen ontstaan. 

3. Wij bieden een veilig thuis aan tieners en jongvolwassenen die niet in hun eigen thuissituatie kunnen verblijven. Zij worden door een van onze gezinnen opgevangen of krijgen een woonplek op de zorgboerderij, afhankelijk van de beschikbaarheid.

Ieder mens is uniek en mag gehoord worden

Ieder mens is uniek en gaat wel eens door een lastige periode. Daarom zoeken wij continu naar wegen om er voor de ander te zijn waar nodig. Iedereen mag gehoord worden en daarom streven we naar passende manieren om elke, unieke persoon tot zijn of haar recht te laten komen.

Aandacht voor duurzaamheid met herstellende landbouw en permacultuur

Aandacht voor duurzaamheid

Onze boerderij fungeert ook als proeftuin voor herstellende landbouw en permacultuur. We willen op een duurzame manier met de natuur omgaan. Daarom richten we onze bedrijfsvoering zo in dat we voorzien in menselijke behoeften, terwijl we de gezondheid van de ecosystemen in stand houden en proberen te verbeteren. Het Terphuis wil bedachtzaam omgaan met de aarde die God ons heeft toevertrouwd.

Ik wil contact opnemen!