Nieuwsbrief winter 2021

Schapen op onze boerderij

Nieuwsbrief winter 2021

KERSTGROET EN NIEUWSBRIEF WINTER 2021
 

Vanuit het bestuur en leiderschapsteam

Het jaar loopt ten einde. De woongemeenschap is verder uitgebreid. Hiermee krijgt het werken en leven op het Terphuis steeds meer vorm en inhoud. Met de instroom van nieuwe kernbewoners en deelnemers ontstaat ook steeds meer de gewenste dynamiek die bij onze kernwaarden hoort: gastvrij en dienstbaar zijn, waarde aan elkaar geven, duurzaam leven en veel plezier maken.
Wij kijken met dankbaarheid terug en kijken verwachtingsvol en gemotiveerd naar het nieuwe jaar. Lees verder >>

Ik wil contact opnemen!

Zorg dat je niks mist!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief