Initiatiefnemers

Jaime en Christel Jorba Bos en Natan en Mirjam BorgdorffDe Thuishoeve is een initiatief van Jaime en Christel Jorba Bos en Natan en Mirjam Borgdorff.

Christel en Mirjam zijn zussen. Beide echtparen hebben eigen kinderen.

In de afgelopen 3 jaar zijn verschillende mensen betrokken geraakt bij de plannen voor De Thuishoeve. Hierdoor is een enthousiaste en diverse groep mensen ontstaan. Binnen deze groep is er ervaring en scholing op het gebied van zorg, gezinspedagogiek, educatie, maatschappelijk werk, horeca en ondernemerschap.

Wij willen met dit project naastenliefde handen en voeten geven. We hebben een christelijke visie op mensen en op het leven. De stichting zet zich in voor mensen vanuit alle maatschappelijke en godsdienstige achtergronden.

“Wij hebben lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad”(1 Joh 4:19)

Dat is de basis.