Herstellende landbouw

HERSTELLENDE LANDBOUW EN NATUURLIJK TUINIEREN

Bij Het Terphuis hebben we een hart voor herstel en duurzaamheid. Dit geldt voor mensen en relaties, maar óók voor materialen en de natuur waarvan er immers maar één is. We willen er met aandacht en zorg mee omgaan. Daarom zetten wij onze boerderij in als omvangrijke moestuin om de landbouw te herstellen.

Wij willen als Het Terphuis met zorg omgaan met de aarde die God de mens heeft toevertrouwd. Onze moestuin is zo ingericht dat we op een duurzame manier met de schepping omgaan. Met behulp van een onmisbaar team van vrijwilligers, medewerkers en bewoners behouden en verbeteren we de gezondheid van de ecosystemen.

Onze dromen

Wij willen op een duurzame manier omgaan met de aarde die God ons heeft toevertrouwd.

Ecosysteem verbeteren met natuurlijk tuinieren en herstellende landbouw

Ecosysteem verbeteren

Bij het Terphuis kiezen we voor natuurlijk tuinieren en herstellende landbouw. Over het algemeen wordt de natuur hierbij niet uitgeput en wordt er geen schade aan toegebracht. We willen de ruimte geven aan de natuurlijke systemen  om te herstellen.

Dit doen we door goed te kijken naar hoe planten en dieren in de natuur met elkaar samenleven. Het leven in de natuur is namelijk al in evenwicht; het ecosysteem. 

Dit ecosysteem proberen we zoveel mogelijk na te bootsen, met nuttige planten en dieren – en zelfs bacteriën en schimmels – voor de mens. Hierbij wordt gekozen voor meerdere soorten gewassen en vee in plaats van één soort. Er worden vaak meerjarige planten gebruikt om efficiënter met energie om te gaan.

meerwaarde van dieren en organisch materiaal

Dieren hebben ook een functie, namelijk ter versterking van planten en als leverancier van voedsel in de vorm van vlees, melk en eieren. We bewaren daarnaast zoveel mogelijk organisch materiaal, zoals resten van planten en mest van dieren. Door deze in het systeem te houden, wordt gronduitputting voorkomen. Dan is er geen kunstmest nodig.

Omdat er oneindig veel planten en dieren zijn, is de kans veel kleiner dat de gehele opbrengst van het land door een plaag wordt aangetast. Sommige planten trekken juist insecten aan die andere insecten weer verjagen. Hierdoor zal een bepaald soort insect nooit overheersen.

Meerjarige fruitbomen- en struiken en bijenkasten

fruitbomen en bijenkasten

We gebruiken in de praktijk veel fruitbomen en –struiken en andere meerjarige gewassen. Schapen houden het gras bij en bemesten gelijk weer de grond, waardoor deze vruchtbaar blijft. Kippen pikken onkruid weg en zorgen ook voor mest.

Er zijn bijenkasten geplaatst en bloemen gezaaid die bijen aantrekken, waardoor planten en bomen bestoven worden en zo vrucht kunnen dragen. Dit levert trouwens ook heerlijke honing op, te koop in onze winkel.

GEEN KUNSTMEST

Op onze boerderij gebruiken we geen kunstmest of bestrijdingsmiddelen. Zo hopen we een mooi, evenwichtig systeem in onze moestuin te creëren die elk jaar weer een mooie overvloedige opbrengst geeft. Vol groente, fruit, noten, honing, eieren en al wat het boerenbedrijf biedt.

Ik wil contact opnemen!

Zorg dat je niks mist!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief