Doelstellingen

Wat hebben we voor ogen?

unadjustednonraw_thumb_155aDe komende maanden zullen wij bouwen aan een woongemeenschap aan de Kerkstraat 25 in Poortugaal. Vanuit deze gemeenschap zullen we een veilige plek bieden aan jong en oud; een plek waar je terecht kunt voor hulp of een luisterend oor. Juist nu er zoveel wordt bezuinigd op de zorg, focussen wij ons op ‘ouderwets’ naar elkaar omzien.

unadjustednonraw_thumb_1529 We willen een tegengeluid geven aan de individualisering van de samenleving. Daarom werken wij aan verbondenheid in de gemeenschap om ons heen. Op deze manier willen we o.a. vereenzaming tegengaan. Ons uitgangspunt is dat iedereen iets te bieden heeft; ieder mens is uniek en ieder mens gaat wel eens door een moeilijke periode. Daarom zoeken wij naar wegen om er voor de ander te zijn waar dat nodig is en naar manieren om die unieke persoon zoveel mogelijk tot zijn recht te laten komen.

We willen werken aan talentontwikkeling. Hiervoor hebben we diverse activiteiten en ruimtes ontwikkeld, zoals de moestuin, een atelier en een werkplaats. Ook is er de mogelijkheid tot dierverzorging.

Voor gezinnen willen we fungeren als een ontmoetingsplek; een plek waar we kennis en ervaringen kunnen uitwisselen.

unadjustednonraw_thumb_150dOp de boerderij willen wij vanaf oktober 2019 een veilig thuis bieden aan tieners en jongeren die niet in hun eigen thuissituatie kunnen opgroeien. Deze tieners zullen worden opgevangen bij een van de gezinnen thuis. Nadat zij 18 jaar zijn, kunnen ze in de woongroep blijven wonen totdat ze hebben geleerd op eigen benen te staan.

De meerwaarde van de woongroep voor het bieden van pleegzorg wordt samengevat in het gezegde

“It takes a village to raise a child”

Tot slot willen we dat de boerderij fungeert als proeftuin voor herstellende landbouw en permacultuur. We willen op een duurzame manier omgaan met de schepping. Daarom willen we onze bedrijfsvoering zo inrichten dat we voorzien in menselijke behoeften terwijl we de gezondheid van ecosystemen in stand houden of verbeteren. Wij willen we met zorg omgaan met de aarde die God ons heeft toevertrouwd.