Doelstellingen

Wat hebben we voor ogen?

Er voor elkaar zijn. Dat is de focus van Stichting het Terphuis. We willen graag een plek creëren waar je het gevoel krijgt dat je welkom bent, waar mensen elkaar ontmoeten en waar omzien naar elkaar handen en voeten krijgt. Verbondenheid, gastvrijheid en naastenliefde zijn voor ons de sleutelwoorden.

De stichting heeft ten doel het algemeen belang te dienen door:

 • het geven van steun aan kwetsbare personen in de samenleving, door:
  – vrijwilligers een plek te bieden in de moestuin, de bed & breakfast en de boerderijwinkel;
  – het bieden van een veilige plek aan kinderen en volwassenen waar zij gehoord worden en waar zij terecht kunnen voor praktische raad en bijstand, ongeacht hun afkomst, ras, cultuur, religie of leeftijd;
  – we bieden dagbesteding in de vorm van een werkervaringsplek in de houtwerkplaats, het winkeltje, de moestuin, de B&B en bij de dierenverzorging.
 • het bevorderen van de verbondenheid in de gemeenschap van Poortugaal en omgeving, door het organiseren van sociale activiteiten waarbij kennis gedeeld wordt en ontmoetingen ontstaan, zoals onder meer:

  – het aanbieden van mariagecourses
  – het aanbieden van opvoedcursussen
  – het aanbieden van imkercursussen
  – het aanbieden van permacultuurcursussen

 • het bieden van een veilig thuis, in een gezin, aan kinderen en jongeren die niet in hun eigen thuissituatie kunnen verblijven. De pleegzorg die wij willen bieden, zal in samenwerking verlopen met Jeugdzorg Nederland.

Vanuit de gemeenschap willen we een veilige plek bieden aan jong en oud; een plek waar je terecht kunt voor hulp of een luisterend oor. 

We willen een tegengeluid geven aan de individualisering van de samenleving. Daarom werken wij aan verbondenheid in de gemeenschap om ons heen. Op deze manier willen we o.a. vereenzaming tegengaan. Ons uitgangspunt is dat iedereen iets te bieden heeft; ieder mens is uniek en ieder mens gaat wel eens door een moeilijke periode. Daarom zoeken wij naar wegen om er voor de ander te zijn waar dat nodig is en naar manieren om die unieke persoon zoveel mogelijk tot zijn recht te laten komen.

Voor gezinnen willen we fungeren als een ontmoetingsplek; een plek waar we kennis en ervaringen kunnen uitwisselen.

Op de boerderij willen wij in de nabije toekomst een veilig thuis bieden aan tieners en jongeren die niet in hun eigen thuissituatie kunnen opgroeien. Deze tieners zullen worden opgevangen bij een van de gezinnen thuis. Nadat zij 18 jaar zijn, is er de mogelijkheid dat ze in de woongroep blijven wonen totdat ze hebben geleerd op eigen benen te staan.

De meerwaarde van de woongroep voor het bieden van pleegzorg wordt samengevat in het gezegde

“It takes a village to raise a child”

Tot slot willen we dat de boerderij fungeert als proeftuin voor herstellende landbouw en permacultuur. We willen op een duurzame manier omgaan met de schepping. Daarom willen we onze bedrijfsvoering zo inrichten dat we voorzien in menselijke behoeften terwijl we de gezondheid van ecosystemen in stand houden of verbeteren. Wij willen met zorg omgaan met de aarde die God ons heeft toevertrouwd.