Nieuwe stichting

De oude stichting met een Raad van Toezicht is per 12-12-2016 opgeheven. Per die datum is de nieuwe stichting opgericht met het nieuwe bestuur. De doelen van de stichting zijn aangepast naar de huidige situatie.

 

Artikel: Woongroep in boerderij Verhoeff in De Schakel Albrandswaard

POORTUGAAL – De muren van de monumentale boerderij Verhoeff zijn gestut. Overal worden de muren en plafonds nu bij elkaar gehouden om instorting te voorkomen. De huidige eigenaren, die het pand aan de Kerkstraat 25 opkochten met een visie, wisten dat de boerderij in slechte staat verkeerde, maar wilden er toch iets mee doen.

Een woongroep willen zij graag in de boerderij realiseren. In een landelijke omgeving. De bedoeling is dat er drie gezinnen komen te wonen en er opvang van pleegkinderen komt. Zij pakt het project op met onder andere Judith Vreugdenhil. De gezinnen van de twee vrouwen zullen sowieso deel uitmaken van de woongroep.

De twee kenden elkaar niet, maar werden met elkaar in contact gebracht. Sindsdien doen zij er alles aan om dezelfde wens werkelijkheid te maken. De hiervoor opgerichte stichting heet toepasselijk De Thuishoeve.
Vreugdenhil: ,,We willen er gewoon met onze gezinnen wonen. We willen geen instelling zijn.” Pleegzorg, waar het tweetal op mikt om een steentje bij te dragen in de maatschappij, kan en gebeurt ook binnen gezinnen. ,,Wij willen dat dit een thuis is voor kinderen”, aldus Borgdorff.
Ook worden er kamers gereserveerd voor tieners van achttien jaar en ouder die uit de pleegzorg komen. ,,Pleegzorg stopt met achttien jaar, maar wij willen sommigen hier de kans geven eerst te leren op eigen benen te staan; hen zelfstandigheid leren.”
Naast de woningen binnen de boerderij, komt er een grote gemeenschappelijke ruimte. Dat moet ook een plek van samenkomst zijn om ook mensen uit de omgeving met elkaar te verbinden. ,,Bijvoorbeeld om een kopje koffie te drinken, te koken of te praten over het huwelijk of over de kinderen. Hulpverlening is er pas als je vastloopt, terwijl praten kan helpen te voorkomen dat het zover komt”, meent Borgdorff.

De boerderij wordt maar compleet gerestaureerd. Authentieke details blijven daarbij behouden of worden weer in oude staat teruggebracht. Dit gebeurt onder regie van architectenbureau Lugten Malschaer, de aannemer zorgt voor de uitvoering.
De kosten voor de restauratie en het bouwen binnenin zijn voor rekening van iemand, waarvan de dames de naam niet willen noemen. Borgdorff: ,,Degene die investeert, gelooft hierin en wil dit zien gebeuren.”
Op zaterdag 29 oktober kunnen belangstellenden een kijkje nemen en kunnen zich laten rondleiden. Maar ook als het hek openstaat, is iedereen welkom, laat Borgdorff weten. Lees de originele artikel hier.

Artikel: Non-profit taalschool in Poortugaal in De Schakel Albrandswaard

ALBRANDSWAARD – Mirjam Borgdorff is een eigen taalschool gestart. Dit omdat de lessen in De Boekenstal stopten en er geen andere aanbieder was in Poortugaal. De lessen zijn gratis en worden gegeven onder de vlag van De Thuishoeve.

Borgdorff meent dat het niet nodig zou moeten zijn dat statushouders dure leningen hoeven af te sluiten om de taal te leren. Zij zocht daarom contact met Anja van der Pluijm van de Schakelklas, die afgelopen jaar ter ziele ging, en kon al snel de taalschool opzetten. Ook benaderde zij Stichting Welzijn Albrandswaard, die meer dan bereid is te helpen waar mogelijk. De leden van Seniorenweb stellen hun computers beschikbaar en er mag kosteloos gebruik worden gemaakt van de ruimte in De Boekenstal. ,,De taalschool wordt gedragen door de gemeenschap en je merkt dat mensen willen helpen. Je maakt op deze manier ook veel meer contact met elkaar”, aldus Borgdorff. ,,De mensen, die de lessen vorig jaar volgden gaven ook aan dat ze het liefst les kregen in Poortugaal. Dit ook omdat het praktisch is met het wegbrengen en ophalen van de schoolgaande kinderen.”
Borgdorff, zelf basisschooldocent, verzorgt drie ochtenden in de week taallessen in De Boekenstal aan de Dorpsstraat 34 in Poortugaal. Zij wordt daarbij bijgestaan door een van de andere drie docenten die zij hiervoor heeft benaderd. ,,Ik heb nu tien mensen in mijn klas.” De groep wordt elke keer opgesplitst in tweeën. Eén groep doet online oefeningen, de andere focust zich op de Nederlandse grammatica. Woordenschatoefeningen, luisteren, spreken, schrijven, spelling en kennis van de Nederlandse maatschappij zijn zaken die aan bod komen. Het lesmateriaal, wat gebruikt wordt naast de methode, verzamelt Borgdorff zelf.

Daarnaast is de initiatiefneemster een NTT-opleiding gestart zodat haar school volgend jaar een keurmerk kan dragen. Mochten er dan kosten komen, dan zal zij alleen die kosten in rekening brengen. ,,Ik wil er geen winst uit halen; ik vind het mooi als de mensen er geen dure leningen voor af hoeven te sluiten bij DUO.”

Taalscholen raakten het afgelopen jaar in opspraak omdat lessen veel geld kosten. Het inburgeringsexamen kost 350 euro, maar de prijs van de lessen in aanloop daar naartoe variëren. ,,Ik sprak iemand, die zei: ‘Als smokkelaars ons zien lopen, zien ze geld, maar in Nederland zien sommige taalscholen 10.000 euro op ons voorhoofd staan’. De statushouders, die ik lesgeef, zijn enorm gemotiveerd. Ik hoop stiekem dat andere gemeenten zien dat het ook anders kan.” Lees de originele artikel hier.

Artikel: Woongemeenschap in boerderij Verhoeff in De Schakel Albrandswaard

POORTUGAAL – De voorlichtingsavond die de stichting Thuishoeve in juni had willen geven over haar plannen met de Poortugaalse boerderij Verhoeff is niet doorgegaan. De Thuishoeve wilde die avond gebruiken om omwonenden en andere inwoners van Poortugaal te informeren over haar plannen met de monumentale hoeve. Er zal nu in het najaar een informatieavond gehouden worden.

De stichting kocht de boerderij in februari van dit jaar aan van de familie en wil het gebouw zoveel mogelijk in oude staat renoveren. De Thuishoeve, een organisatie met een christelijke basis, wil aan de Kerkstraat een multifunctionele pleegzorgboerderij realiseren. Een plek creëren waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Niet vanuit rollen als hulpverleners en hulpbehoevenden, maar als mensen die elkaar iets te bieden hebben. De boerderij moet een ontmoetingsplaats worden voor iedereen; ouders, jongeren, ouderen en voor mensen met verschillende achtergronden.

Momenteel zijn leden van de stichting er al bezig, volgens Judith Vreugdenhil van de Thuishoeve. ,,Op dit moment zijn we dagelijks al bezig met de moestuin en lopen er wat paarden, kippen en schapen. We willen alvast wat leven in de brouwerij brengen. En natuurlijk willen we zo snel mogelijk beginnen met de daadwerkelijke renovatie, maar dat zal nog wel even duren. Zeker nog een half jaar omdat we nog geen vergunning hebben. Maar het moet wel een mooie oude boerderij blijven, dus laten we alles zoveel mogelijk in de oude staat.”

Judith Vreugdenhil woont op dit moment in Hoogvliet maar zal, zodra de renovatie gereed is, ook in de boerderij gaan wonen met haar gezin. ,,Ik ga er inderdaad wonen met mijn partner en ons zoontje van drie maanden. Ons idee is om er, met christelijke achtergrond, een woongemeenschap van zeven volwassenen en acht kinderen te laten wonen. En wanneer die groep eenmaal gesetteld is, zullen we er ook pleegzorg gaan aanbieden. De mensen moeten er elkaar liefde kunnen geven en het goede van het samenzijn ervaren. Dat is onze bedoeling met boerderij Verhoeff.” Lees de originele artikel hier.