Nieuwsbrief december 2016

2016 loopt alweer bijna ten einde, en ook met de Thuishoeve zijn we het afgelopen jaar aan het afsluiten en kijken we tegelijkertijd vooruit naar het nieuwe jaar. In deze nieuwsbrief een update over de afgelopen twee maanden: het instortingsgevaar op de boerderij is verholpen, de rondleidingen in oktober waren een groot succes en op het terrein rondom de boerderij wordt het steeds rustiger: op een paar dingen na is alles winterklaar gemaakt. Ook is Mirjam begonnen met het geven van taallessen vanuit de Thuishoeve, waarover zij zelf iets zal vertellen. Verder stellen we jullie graag voor aan het kernteam van de Thuishoeve. En ten slotte kijken we voorzichtig vooruit naar wat er in 2017 allemaal staat te gebeuren. Veel plezier met lezen!

Artikel: Non-profit taalschool in Poortugaal in De Schakel Albrandswaard

ALBRANDSWAARD – Mirjam Borgdorff is een eigen taalschool gestart. Dit omdat de lessen in De Boekenstal stopten en er geen andere aanbieder was in Poortugaal. De lessen zijn gratis en worden gegeven onder de vlag van De Thuishoeve.

Borgdorff meent dat het niet nodig zou moeten zijn dat statushouders dure leningen hoeven af te sluiten om de taal te leren. Zij zocht daarom contact met Anja van der Pluijm van de Schakelklas, die afgelopen jaar ter ziele ging, en kon al snel de taalschool opzetten. Ook benaderde zij Stichting Welzijn Albrandswaard, die meer dan bereid is te helpen waar mogelijk. De leden van Seniorenweb stellen hun computers beschikbaar en er mag kosteloos gebruik worden gemaakt van de ruimte in De Boekenstal. ,,De taalschool wordt gedragen door de gemeenschap en je merkt dat mensen willen helpen. Je maakt op deze manier ook veel meer contact met elkaar”, aldus Borgdorff. ,,De mensen, die de lessen vorig jaar volgden gaven ook aan dat ze het liefst les kregen in Poortugaal. Dit ook omdat het praktisch is met het wegbrengen en ophalen van de schoolgaande kinderen.”
Borgdorff, zelf basisschooldocent, verzorgt drie ochtenden in de week taallessen in De Boekenstal aan de Dorpsstraat 34 in Poortugaal. Zij wordt daarbij bijgestaan door een van de andere drie docenten die zij hiervoor heeft benaderd. ,,Ik heb nu tien mensen in mijn klas.” De groep wordt elke keer opgesplitst in tweeën. Eén groep doet online oefeningen, de andere focust zich op de Nederlandse grammatica. Woordenschatoefeningen, luisteren, spreken, schrijven, spelling en kennis van de Nederlandse maatschappij zijn zaken die aan bod komen. Het lesmateriaal, wat gebruikt wordt naast de methode, verzamelt Borgdorff zelf.

Daarnaast is de initiatiefneemster een NTT-opleiding gestart zodat haar school volgend jaar een keurmerk kan dragen. Mochten er dan kosten komen, dan zal zij alleen die kosten in rekening brengen. ,,Ik wil er geen winst uit halen; ik vind het mooi als de mensen er geen dure leningen voor af hoeven te sluiten bij DUO.”

Taalscholen raakten het afgelopen jaar in opspraak omdat lessen veel geld kosten. Het inburgeringsexamen kost 350 euro, maar de prijs van de lessen in aanloop daar naartoe variëren. ,,Ik sprak iemand, die zei: ‘Als smokkelaars ons zien lopen, zien ze geld, maar in Nederland zien sommige taalscholen 10.000 euro op ons voorhoofd staan’. De statushouders, die ik lesgeef, zijn enorm gemotiveerd. Ik hoop stiekem dat andere gemeenten zien dat het ook anders kan.” Lees de originele artikel hier.

Nieuwsbrief oktober 2016

Na een zomer waarin we vakantie hebben gevierd, maar ook heerlijk op het terrein hebben geklust, is hier weer een nieuwe nieuwsbrief van de Thuishoeve. We zullen jullie op de hoogte brengen van wat er de afgelopen maanden is gebeurd. Ook kunnen we vooruit kijken naar wat er staat te gebeuren, voor de restauratie van de boerderij gaan namelijk de eerste stappen gezet worden! Dit kunnen we doen omdat er iets heel bijzonders is gebeurd. Wil je weten wat? Lees dan snel verder!

Start werkzaamheden om instorting te voorkomen

Graag willen we u informeren over de actuele stand van zaken rond de monumentale boerderij Kerkstraat 25 te Poortugaal.
Met architectenbureau Lugten Malschaert uit Dordrecht zijn wij bezig om een ontwerp te maken voor de restauratie van de boerderij. Zoals u wellicht eerder hebt vernomen willen wij in de boerderij een woongroep met pleegzorgopvang en een ontmoetingsplek voor de omgeving realiseren. Dit alles in een omgeving met een landelijk en boeren karakter.

Medewerkers van het architectenbureau zijn bezig de bestaande toestand van het monument in kaart te brengen en daaruit blijkt dat bepaalde bouwdelen zo slecht zijn, dat er op zeer korte termijn maatregelen genomen moeten worden om instorting van delen van de boerderij te voorkomen.

In de loop der jaren is er al ink wat schade ontstaan door weer en wind en verdere aantasting moet zo veel mogelijk voorkomen worden. Daarom zullen er in de maand oktober constructieve ingrepen plaats vinden aan de boerderij om de bestaande toestand te consolideren en verdere achteruitgang te voorkomen.

Deze maatregelen bestaan uit het plaatselijk stutten van een aantal muren, zowel binnen als buiten het pand, het onderstempelen van balken, het beloopbaar maken van enkele vloeren en het aanbrengen van enkele verstijvingschotten.
Van deze werkzaamheden kunt u mogelijk enige overlast ondervinden in de vorm van geluidshinder (typische geluiden van boren, zagen en timmeren – alleen overdag) en verandering van het aanzicht van de boerderij (er komt een bouwhek rondom het voorhuis en de schuur staan)

Uiteraard zijn bovengenoemde werkzaamheden met de verantwoordelijke ambtenaren van de gemeente Albrandswaard doorgesproken.

Voor meer details over onze plannen bent u van harte welkom op zaterdag 15 oktober en zaterdag 29 oktober tussen 14:00 en 16:00 voor een rondleiding over het terrein van de boerderij.

Het Jaarverslag van 2015

Dit afgelopen jaar was het eerste volle jaar dat we als stichting draaiden. Wat hebben we bijzondere dingen meegemaakt! Zo hebben we mogen toeleven naar de aankoop van de boerderij. In alle stappen die we hebben mogen zetten, hebben we Gods leiding, nabijheid en trouw mogen ervaren. In 2015 hebben we ook onze plannen mogen delen met mensen uit het dorp. Gaandeweg zijn er steeds meer mensen betrokken geraakt. Hiervoor zijn we enorm dankbaar. Ik ervaar het als een voorrecht om hier deel van te zijn. Ook kijken we uit naar 2016. In dit jaar zullen we het terrein in gebruik gaan nemen, het erf opruimen, het dierplan uitwerken en de moestuin opstarten. En wie weet wat dit jaar ons nog meer brengt…We houden u graag op de hoogte en stellen uw interesse en betrokkenheid zeer op prijs!

Lees hier het hele jaarverslag.

Artikel: Woongemeenschap in boerderij Verhoeff in De Schakel Albrandswaard

POORTUGAAL – De voorlichtingsavond die de stichting Thuishoeve in juni had willen geven over haar plannen met de Poortugaalse boerderij Verhoeff is niet doorgegaan. De Thuishoeve wilde die avond gebruiken om omwonenden en andere inwoners van Poortugaal te informeren over haar plannen met de monumentale hoeve. Er zal nu in het najaar een informatieavond gehouden worden.

De stichting kocht de boerderij in februari van dit jaar aan van de familie en wil het gebouw zoveel mogelijk in oude staat renoveren. De Thuishoeve, een organisatie met een christelijke basis, wil aan de Kerkstraat een multifunctionele pleegzorgboerderij realiseren. Een plek creëren waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Niet vanuit rollen als hulpverleners en hulpbehoevenden, maar als mensen die elkaar iets te bieden hebben. De boerderij moet een ontmoetingsplaats worden voor iedereen; ouders, jongeren, ouderen en voor mensen met verschillende achtergronden.

Momenteel zijn leden van de stichting er al bezig, volgens Judith Vreugdenhil van de Thuishoeve. ,,Op dit moment zijn we dagelijks al bezig met de moestuin en lopen er wat paarden, kippen en schapen. We willen alvast wat leven in de brouwerij brengen. En natuurlijk willen we zo snel mogelijk beginnen met de daadwerkelijke renovatie, maar dat zal nog wel even duren. Zeker nog een half jaar omdat we nog geen vergunning hebben. Maar het moet wel een mooie oude boerderij blijven, dus laten we alles zoveel mogelijk in de oude staat.”

Judith Vreugdenhil woont op dit moment in Hoogvliet maar zal, zodra de renovatie gereed is, ook in de boerderij gaan wonen met haar gezin. ,,Ik ga er inderdaad wonen met mijn partner en ons zoontje van drie maanden. Ons idee is om er, met christelijke achtergrond, een woongemeenschap van zeven volwassenen en acht kinderen te laten wonen. En wanneer die groep eenmaal gesetteld is, zullen we er ook pleegzorg gaan aanbieden. De mensen moeten er elkaar liefde kunnen geven en het goede van het samenzijn ervaren. Dat is onze bedoeling met boerderij Verhoeff.” Lees de originele artikel hier.

Nieuwsbrief mei 2016

Sinds de koopovereenkomst eind februari is getekend, is er al veel gebeurd op het erf van de boerderij. We zijn begonnen met het aanleggen van een moestuin in de tuin naast de boerderij. Hiervoor is er al gesnoeid, gespit en er is een begin gemaakt met het verwijderen van het gras waar we groente willen gaan verbouwen.Ook is er al flink getimmerd: er is een compostbak gemaakt en we zijn begonnen aan een afrastering langs de sloot, zodat kleine kinderen niet in de sloot kunnen vallen.
Verder is er door Vereline (verderop in deze nieuwsbrief kan je meer over haar lezen) een dierenplan geschreven. Met de uitvoering hiervan zijn we ook al begonnen: er is een stukje grond afgezet, waar nu twee paarden op staan.  Lees meer…

Goed nieuws!

Op 29 februari 2016 is stichting De Thuishoeve officieel eigenaar geworden van de boerderij aan de Kerkstraat 25 in Poortugaal. We zijn enorm blij en dankbaar dat we deze geweldige stap hebben mogen zetten!

Na de sleuteloverdracht bij de notaris zijn we met een aantal naar de boerderij gegaan. We hadden schitterend weer dus we konden samen lunchen in de tuin, tussen de sneeuwklokjes. Gerhard en Judith hadden gezorgd voor een uitgebreide picknick, compleet met vijf (stok) broden en twee vissen. Een symbolische maaltijd: het verhaal uit de bijbel van de vijf broden en twee vissen had ons er vorig jaar aan herinnerd dat als we God datgene wat we hebben toevertrouwen, niets voor Hem onmogelijk is. We danken Hem dan ook voor hoe ver we gekomen zijn en vertrouwen Hem voor wat nog komen gaat.

Begin 2012 heb ik van de verkoopmakelaar een fles champagne gekregen. De afspraak was deze te laten knallen wanneer de koop een feit was. Deze fles heeft maar liefst 4 jaar, als een belofte, klaar gelegen. Nu, 4 jaar later, konden we in de tuin van de boerderij met een geweldig team mensen om ons heen deze fles laten knallen en proosten op de aankoop. Niet alleen de aankoop is een groot wonder, maar zeker ook dat zulke mooie mensen aan ons team zijn toegevoegd de afgelopen jaren.

Soli Deo Gloria!

Nu kunnen we echt onze handen uit de mouwen gaan steken. We hebben er zin in!
Al duurt het nog even voordat we kunnen aanvangen met de restauratie, we kunnen al aan de slag op het erf. Als het ontwerp voor het terrein af is, kan in het voorjaar al begonnen worden met de aanleg van de moestuin. In mei zullen we een nieuwe bijeenkomst organiseren voor omwonenden. De datum en de locatie volgen in een nieuwsbrief in april.

 

Nieuwsbrief januari 2016

De afgelopen maanden is een tijd geweest van bezinning en gebed. We vinden het belangrijk om Gods leiding te verstaan voor de plannen van De Thuishoeve. Met een kleine groep zijn we regelmatig bij elkaar gekomen om te bidden en te luisteren. Wat voor ons allemaal duidelijk naar voren kwam was dat God voor ons uit wil gaan. Telkens weer hebben we mogen ervaren dat Hij zo dichtbij is, dat Hij voorziet en dat deuren voor ons open gingen waar we dachten dat het ophield. Ook bracht Hij mensen op ons pad die met hun gaven en talenten een bijdrage willen leveren om dit mooie werk van de grond te krijgen. Eigenlijk al vanaf het begin van het ontstaan van de plannen voor De Thuishoeve hadden we op ons hart dat God ook financieel wil voorzien. Lees meer…