Organisatie

Het Terphuis  is een stichting. Dat betekent dat we een ideëel doel nastreven, zonder winstoogmerk.

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 67463096.
Het bestuur heeft 3 bestuursleden, v.l.n.r:   Dorith Vereecke-Ravelli, Ludo Baauw (voorzitter), Joke Schevers-Bel (penningmeester) en  Ernst Jan Kruis (secretaris).