Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. Algemeen

 1. De ruimtes van Stichting Het Terphuis zijn alleen toegankelijk voor de hurende partij en de door hen begeleide cliënten/ gasten. De gebruiker van de gehuurde ruimte is volledig verantwoordelijk voor de door hem/haar begeleide cliënten/gasten; vanaf binnenkomst tot en met vertrek. Cliënten/ gasten mogen niet zonder begeleiding van een gebruiker in het pand aanwezig zijn, tenzij na overleg met de beheerder van Het Terphuis.
 2. Toegang tot Het Terphuis vindt plaats op eigen risico en met inachtneming van de huisregels. Het Terphuis is niet verantwoordelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van meegebrachte artikelen.
 3. Na reservering ontvangt u een factuur welke vooraf voldaan gediend te worden.

2. Toegang

 1. De gebruiker heeft recht op toegang tot de door hem/haar gereserveerde ruimte op de betreffende tijdsperiode; toegang wordt verschaft door de locatiebeheerder.

3. Reserveren

 1. Het is noodzakelijk de gewenste ruimtes vooraf per mail of telefonisch te reserveren. Van de gemaakte reservering krijgt de gebruiker een bevestiging per e-mail. 
 2. De gebruiker houdt bij het maken van de reservering rekening met de gewenste voorbereiding en eventuele uitloop van een sessie/ training. Indien een ruimte direct aansluitend is gereserveerd door iemand anders, zorgt de gebruiker ervoor dat de ruimte tijdig wordt vrijgegeven.
 3. Indien de ruimte beschikbaar is en de locatiebeheerder geen bezwaar maakt, mag de gebruiker 10 minuten eerder – zonder extra kosten – in de ruimte voorbereidingen treffen voor de aanstaande sessie.
 4. De reservering geldt tevens als bestelling en leidt na het verstrijken van het gereserveerde tijdblok automatisch tot een betaalverplichting, tenzij de reservering tijdig is geannuleerd of gewijzigd.
 5. Annuleren en wijzigen kan kosteloos per mail of telefonisch tot 24 uur vóór het begintijdstip van de reservering. De gebruiker ontvangt een bevestiging van de annulering of wijziging. 
 6. Na de termijn van 24 uur voor het begintijdstip van de reservering worden gemaakte reserveringen altijd in rekening gebracht. Dit ongeacht de reden van eventuele annulering of wijziging, waaronder overmacht.

4. Gebruik van de ruimtes

 1. De ruimtes kunnen uitsluitend betreden worden bij een geldige reservering.
 2. De ruimtes worden uitsluitend gebruikt voor gesprekken, besprekingen of trainingen/ workshops. Hierbij wordt het maximum aantal toegestane deelnemers dat op de website bij de ruimte staat vermeld niet overtreden, tenzij na expliciet akkoord van de locatiebeheerder.
 3. Na afloop van een sessie zal de gebruiker de ruimte weer in de oorspronkelijke staat achterlaten.
 4. De kopjes/ glazen zullen door de gebruiker in de vaatwasser worden geplaatst, zoals in de huisregels beschreven.
 5. In de ruimtes worden geen brandgevaarlijke zaken gebruikt (zoals kaarsen) of artikelen die kunnen leiden tot schade of vervuiling van de ruimte. Roken is in alle panden verboden.
 6. Uitloop dient door de gebruiker bij de locatiebeheerder te worden aangegeven. Het Terphuis verzorgt dan achteraf het bijboeken van de additioneel gebruikte ruimte. Eindigt de sessie eerder dan de geboekte periode? Dan wordt de boeking niet aangepast.
 7. Het Terphuis behoudt zich te allen tijde het recht voor om bepaald gebruik van de ruimtes te weigeren of bij te sturen indien daartoe aanleiding is.
 8. In geval een ruimte voor de gebruiker niet (tijdig) toegankelijk is gesteld of indien in de ogen van de gebruiker sprake is van een wanprestatie van Het Terphuis, is het mogelijk om via reserveringen@hetterphuis.nl een klacht in te dienen bij de manager van Het Terphuis. De klacht zal adequaat worden opgepakt en binnen 1 werkdag beantwoord worden. Het Terphuis sluit aansprakelijkheid op gedane schade aan de kant van de gebruiker uit.
 9. Huisdieren zijn niet toegestaan.

5. Akkoord

 1. Bij reservering en gebruik verklaart de gebruiker akkoord te gaan met de meest recente algemene voorwaarden op deze pagina. 

Wij wensen u een plezierig en nuttig gebruik op Het Terphuis toe en stellen feedback over de ervaring met Het Terphuis te allen tijde op prijs,

Het Terphuis

Ik wil contact opnemen!

Zorg dat je niks mist!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief